dima
  • The Bristle Veil

    22 I 05 I 2016 – 03 I 07 I 2016 opening zondag 22 mei 15.00 uur @ galerie Wilms 'The Bristle Veil' slaat op de grens tussen mens en dier, tussen het natuurlijke en het onnatuurlijke, het levende wezen en het ding, de binnen-en de buitenwereld. Deze grens is niet vastomlijnd, maar net als huid doorlaatbaar, wat zowel prachtig is als beangstigend. In haar werk wil Lutgerink deze dunne scheidslijn tussen de buitenwereld en het innerlijke  benadrukken. Ze verkent een wereld die net onder de oppervlakte van de werkelijkheid ligt. Lutgerink (1982) studeerde cum laude af in 2005 aan Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht, Fashion Design. Na haar afstuderen werd ze genomineerd voor verschillende modeprijzen, een glansrijke carrière in de modewereld lag in het verschiet. Echter kon en wilde Lutgerink geen afstand nemen van de autonome kunst. In haar werk lijkt de mode nog door te echoën. Haar werk is esthetisch, zeer verfijnd en zowel letterlijk als figuurlijk gelaagd. Als dochter van twee biologen vraagt Lutgerink zich af hoe de wereld eruit ziet als men niet meer zou ingrijpen, als je alles laat doorgroeien en zijn eigen weg laat zoeken. Wat als we niets meer proberen te beheersen? Elke Lutgerink maakt objecten die een zekere materialiteit uitstralen. Ze heeft sterk de behoefte om door de mens gecreëerde dingen terug te geven aan de natuur. “Ik kan niets tot leven wekken maar artificieel materiaal wel transformeren tot iets dat ooit geleefd lijkt te hebben, of ik kan levenloze dingen kunstmatig overwoekeren. Ik ben onder andere gefascineerd door schimmels, mysterieuze wezens die geen plant of dier zijn en alles wat we achterlaten verzwelgen onder een dikke zachte laag, die nog het meest op pluche lijkt.”